Å lede deg selv klokt i en kompleks hverdag er sannsynligvis den viktigste lederferdigheten du kan utvikle fremover. Vi tilbyr kurs og programmer innen selvledelse som har det til felles at de henvender seg til medarbeidere og ledere som ønsker å frigjøre mer kapasitet og skape overskudd og arbeidsglede i hverdagen.

Å lede andre mennesker i dagens grenseløse virkelighet, kan være en av de mest utfordrende rollene du påtar deg i løpet av karrieren. Men det meste kan trenes på. Vi har utviklet en serie moduler som dekker viktige ferdigheter innen ledelse. Modulene bygger på forskningsbasert kunnskap, formidler nyttige verktøy og har praktiske case-eksempler.

Dagens delingskultur kan gi gevinster på mange arenaer. Muligheten til å dele erfaringer og diskutere problemstillinger med andre som er i tilsvarende situasjon som deg selv, skaper mot og gjennomføringskraft. Vi tilbyr flere fortrolige nettverk for profesjonell sparring og utvikling. Vi starter der skoen trykker – i deltakernes egen hverdag.

Noen ganger kan en sparringspartner med andre perspektiver og nye vinklinger være det du trenger for å sette i gang bevegelse og skape resultater. Alle våre rådgivere har lang erfaring og bred kompetanse innen HR og ledelse på flere nivåer og fra ulike bransjer. Kontakt oss for en uforpliktende samtale.

Last ned gratis kapittel

Boken “Om å Påvirke” handler om hvordan aktører i arbeids- og organisasjonslivet kan arbeide bevisst, planmessig og langsiktig for å nå sine mål gjennom strategisk bruk av påvirkningsprosesser.

Kommende aktiviteter

Påvirkning og gjennomslagskraft

Ønsker du større gjennomslagskraft?
På kurset får du kunnskap om påvirkning hentet fra en rekke fagområder, og du lærer en praktisk og konkret metode til bruk i din arbeidssituasjon.

  • Tid: På forespørsel
  • Sted: Oslo
Mer info Les mer

Mestring av stress og høyt arbeidspress

Ønsker du å bli bedre på stressmestring? 
Vi starter et nytt program høsten 2017. Det går over tre dager med arbeidsperioder mellom samlingene. Tidligere deltakere erfarer at dette er nyttig og gir god forbedring.

  • Tid: På forespørsel
  • Sted: Oslo
Mer info Les mer

Våre nettverksgrupper og arenaer for erfaringsdeling skaper mot og gjennomføringskraft.

Dette sier våre kunder

ronny wang crm ekspert

Samlingen dere hadde for ledergruppen var meget vellykket – inspirerende, strukturert og handlingsorientert…Les mer

Ronny Wang, salgs- og markedssjef, CRM Insight
Marcus-Hall

Å ha sterk faglig kompetanse er ikke det samme som å få gjennomslag. Man må i tillegg ha et klart mål, gode relasjoner og effektive teknikker…Les mer

Marcus D. Hall, styremedlem
Jeanette-Bendiksen

Dette nettverket har vært veldig annerledes enn andre kurs og foredrag jeg har deltatt på…Les mer

Jeanette Bendiksen, teamleder, Get AS

Noen av våre kunder